Friday, June 18, 2010

Macro

Cistus incanus

Alkanna tinctoria

Convolvulus elegantissimus


Έχει δύο μήνες περίπου που πήρα επιτέλους τον macro φακό που ήθελα. Εκτός όμως από την πρώτη "δοκιμαστική" εξόρμηση που έκανα, δεν μου έχει δοθεί καμία άλλη ευκαιρία για να βγω να φωτογραφίσω! Περιμένω πως και πως τις επόμενες μέρες που σχεδιάζω να ξαναετοιμάσω τη μηχανή για "βολτούλα". Βάζω μερικές φωτογραφίες που τράβηξε στην μοναδική μέχρι στιγμής προσπάθεια του φακού. Είναι κοινά είδη βέβαια, αλλά με εντυπωσίασε η macro ικανότητα του φακού.

It's been almost two months since I've finally got the macro lens that I wanted. However, except from the first "trial" excursion that I preformed, I haven't been given any chance to go out and take some photos! I am anxiously waiting for the next couple of days, when I'm planning to pack my camera for a little "ride". Here are some sampling photos that I took that "trial" day. The species are common, but I was nevertheless impressed by the macro ability of the lens.

Thursday, June 10, 2010

Βενετία Μέρα 3 (II) και τελευταίο - Venice Day 3 (II) and last

Η αυλή από το παλάτι του Δόγη
The yard of the Doge's Palace

Το "Στόμα της Αλήθειας", όπου καθένας μπορούσε ανώνυμα με ένα γράμμα να κατηγορήσει όποιον ήθελε.
The "Mouth of Truth", where anyone could accuse with an anonymous letter anyone he liked.

Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου μέσα από το παλάτι του Δόγη.
San Marco's Basilica viewed from the Doge's Palace.

Η σκάλα των γιγάντων
The Stairway of Giants

Βγαίνοντας από το Παλάτι του Δόγη μας περίμενε μια έκπληξη... που δεν ήταν άλλη από τον Τζόνυ Ντεπ!
Once we came out of the Doge's Palace a surprise was waiting for as... and that was Johnny Depp!

Δεν είναι εύκολο να φύγεις από αυτό το μέρος...
It isn't easy to leave this place...


Μετά από τη επίσκεψη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, πήγαμε στο Παλάτι του Δόγη, που βρίσκεται ακριβώς από δίπλα. Η αρχιτεκτονική του για ακόμη μία φορά εκπληκτική, έπρεπε άλλωστε να φανερώνει την ισχύ του απόλυτου άρχοντα της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Το εσωτερικό όμως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί (δυστυχώς ούτε φωτογραφίες, καθώς απαγορευόταν). Αίθουσες γεμάτες χρυσό και υπερπολύτιμα έργα τέχνης, σε κάνουν να νιώθεις σαν να ζεις σε άλλη εποχή. Βγαίνοντας από το Παλάτι, συναντήσαμε τον διάσημο ηθοποιό Τζόνυ Ντεπ, που γύριζε μια σκηνή για την ταινία "The Tourist" στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Φεύγοντας για το Λίντο και ξέροντας πως δεν θα ξαναγυρίσουμε, τουλάχιστον όχι σύντομα, την ήδη βαριά ατμόσφαιρα ήρθε να συμπληρώσει το τελευταίο μαγευτικό τοπίο...

After the visit to San Marco's Basilica we visited the Doge's Palace, that stands next to the church. The architecture for once more was amazing, besides, it had to appeal the power of the ultimate lord of the Most Serene Republic. The inner part of the palace cannot be described (neither photographed, because it's forbitten). The halls were full of gold and precious pieces of art. thus making you fell like living in another era. When we exited the palace we saw the famous actor Johnny Depp, who was filming a scene for the movie "The Tourist" in the San Marco's Square. Finally, while sailing for Lido and knowing that we won't return back, at least not soon enough, the already "heavy" atmosphere was completed by the last magical landscape...

Tuesday, June 8, 2010

Βενετία Μέρα 3 (I) - Venice Day 3 (I)

Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου
San Marco Basilica

Τετράρχες, άγαλμα έξω από την Βασιλική, που πιθανώς κλάπηκε από την Κωνσταντινούπολη κατά την άλωση της του 1204 από τους Σταυροφόρους.
Tetrarchs, a statue outside the Βasilicia, that was likely stolen fron Constantinoupoli during its fall from the Crusaders, at 1204.

Δόγης που δίνει την πόλη στον Άγιο Μάρκο, το φτερωτό λέοντα.
A Doge giving the city to San Marco, the Winged Lion.

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπως φαίνεται από το μπαλκόνι της Βασιλικής.
San Marco's Square, viewed from the balcony of the Basilica.


Η τρίτη μέρα περιελάμβανε βόλτα στα top αξιοθέατα της Βενετίας. Για το λόγο αυτό, τη χώρισα σε δύο σκέλη, ώστε να παρουσιάσω το καθένα ξεχωριστά. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με την Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την πλουσιότερη και εντυπωσιακότερη εκκλησία της Βενετίας. Μοναδική αρχιτεκτονική και ατέλειωτου κάλλους γλυπτά έξω και μέσα από αυτήν. Μοναδική εμπειρία, πραγματικά...

Day three was dedicated to the top sites of Venice. For this reason, I've split it into to parties, so I can present each one seperately. The first part is about San Marco's Basilica, the richest and most impressive church of Venice. Unique architecture and sculptures of endless beauty, both inside and outside of the church. Unique experience, honestly...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails